Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC

Địa chỉ: Tân Hội ,huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Bà: La Thị Mỹ Dung– Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Điện thoại: 02633845226. – Email: thbacan@gmail.com